Aanpak

Onze aanpak en communicatie is grotendeels gebaseerd op NLP, vanuit een positieve houding en fijne sfeer. We willen al onze leerlingen een plan- en leermethode aanleren die bij ze past en die ze de rest van hun leven kunnen toepassen. We doen dit op een praktische manier, zodat ze dit direct kunnen inzetten en kunnen oefenen net zolang totdat ze het zich eigen hebben gemaakt. Zelfstandigheid is altijd ons doel. Elke leerling krijgt persoonlijke begeleiding en volgen we daarnaast de school nauwlettend, zodat we weten wat er gaande is en hierop in kunnen spelen. De leerling staat altijd in het middelpunt en onderzoeken we wat hij of zij nodig heeft, zodat de regie weer in handen komt van de leerling.

Mocht u na het zien van deze website nog meer informatie wensen of een afspraak willen maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bij Studieprofs Amersfoort hanteren wij geen intake- en/of gesprekskosten.

Aanbod

Studiebegeleiding bij Studieprofs Amersfoort is huiswerkbegeleiding in de breedste vorm. Vanuit school kan het huiswerk op vele manieren worden opgegeven. Samen met de leerling kijken we naar al deze verschillende informatiebronnen en verwerken we dit in één overzicht. Dit plannen en organiseren van het huiswerk gebeurt in het begin voornamelijk door ons. Aan de hand van dit overzicht wordt er samen met de leerling een planning gemaakt. De basis is gelegd en leerlingen weten waar ze aan toe zijn, dit alleen al geeft enorm veel rust en ruimte. Na enige tijd, oefening en routine neemt de leerling het plannen over en begint op dezelfde wijze, met af en toe enige sturing van onze kant, zijn eigen planningen te maken. Daarnaast wordt er uitgelegd hoe een vak te leren. Studieprofs  Amersfoort biedt studiebegeleiding op alle drie de locaties.

De bijlessen van Studieprofs Amersfoort zijn geheel op maat en er wordt goed gekeken waar de problemen liggen, zodat hier de meeste aandacht aan kan worden besteed. De stof zal dan opnieuw worden uitgelegd en worden gecheckt of de leerling dit heeft opgepakt in de vorm van overhoringen en/of oefeningen. Vaak zal er extra oefening en leerwerk mee naar huis worden gegeven om dit in de tussenliggende tijd te oefenen en te leren. Regelmatige herhaling zal ervoor zorgen dat de leerling tijdens de bijles de opgedane kennis van de weken ervoor paraat heeft en zullen hiermee de beste resultaten worden geboekt.

Normaliter is de bijles een keer per week of er worden andere afspraken gemaakt, zodat er maatwerk geleverd kan worden. We zullen proberen een vaste dag en een tijdstip in te plannen voor een bepaalde periode. Bij wijzigingen van roosters (per periode) zullen we de bijlessen opnieuw moeten inplannen. Let u er alstublieft op dat de bijles in rekening zal worden gebracht als u niet 24 uur van tevoren afzegt, dit geldt ook als u wilt stoppen met de bijlessen. Studieprofs Amersfoort biedt bijles aan op de locaties Liendertseweg 112 en Spacelab 20.

Het komt regelmatig voor dat een leerling ondersteuning nodig heeft op de basisschool, voor bijvoorbeeld rekenen, spelling, begrijpend lezen of woordenschat. Voor groep 7 en 8 biedt Studieprofs Amersfoort inhoudelijke begeleiding op maat aan, waarbij er gewerkt wordt aan specifieke (leer)problemen behorend bij de leerling. De leerlingen krijgen uitleg en oefenmateriaal, kunnen vragen stellen en hebben zo veel mogelijk een vaste leerkracht. Wij vinden het belangrijk dat een kind op het juiste niveau terechtkomt en daardoor zelfverzekerd is en goed in zijn vel zit. Het is voor ons een uitdaging om eruit te halen wat erin zit: niet meer en niet minder!

De methode van de school is het uitgangspunt, waarbij natuurlijk terug wordt gegrepen naar de basis. Een wekelijkse terugkoppeling naar ouders zal plaatsvinden via het huiswerkschrift, waar in staat wat hun zoon of dochter te doen heeft en wat in de les is behandeld. Wanneer nodig wordt er contact gezocht met de basisschoolleerkracht.

Na de laatste Schoolexamenweek/Tentamenweek van het examenjaar zullen de bijlessen automatisch examenbijlessen worden, ter voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Examen. Tijdens deze examenbijlessen wordt er vooral geoefend met examens en belangrijke onderdelen voor het examen.

Bij Studieprofs Amersfoort is het mogelijk om te kiezen voor een studieplek. Deze plek bieden wij aan op de locaties Liendert (Liendertseweg 112) en Calveen (Spacelab 20). De studieplek is voor leerlingen die graag in alle rust een werkplek willen hebben, waar ze huiswerk kunnen maken en kunnen leren voor hun toetsen. Thuis en op school kan het zijn dat er te veel afleiding is, waardoor een leerling zich niet kan concentreren. 

In de meivakantie geven wij, Studieprofs Amersfoort Examensprint, waarbij we aan het werk gaan met de leerlingen om de laatste puntjes op de “i” te zetten in hun examenvoorbereidingen. We zullen hierbij gedurende een dagdeel de belangrijkste onderdelen van de examenstof met de leerlingen doornemen en oefenopgaven met ze maken. Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen.

Doordat we werken in kleine groepjes van maximaal 6 leerlingen is er een hoge mate van persoonlijke aandacht en begeleiding. Hierin wijken wij af van de massale examentrainingen die elders aangeboden worden. Wij willen graag dat elke leerling zich veilig voelt en vragen durft te stellen, waardoor hij/zij effectiever aan het werk kan. Het doel van onze Examensprint is dan ook om efficiënt aan het werk te zijn met die laatste finishing touch van de examenvoorbereidingen. We herhalen in korte tijd de hoofdlijnen van alle examenstof en bouwen verder op de voorbereidingen die de leerling zelf al heeft gedaan.

Contactgegevens

Studieprofs Amersfoort

Liendertseweg 112
3815 BJ Amersfoort
Tel: 0334750700
E-mail: info@studieprofsamersfoort.nl

Gedurende de zomervakantie zijn wij beter bereikbaar via de mail.

Werken bij Studieprofs Amersfoort

Lijkt het je interessant om bij ons te komen werken?
Klik dan op de knop “Vacatures” om de huidige vacatures te lezen.